De teelt van groene thee – deel 4 thee producerende landen

De bakermat van thee en dus ook van groene thee ligt in Azië, namelijk in Zuid- en Oost-China, Myanmar en de noordelijke provincie van Indië Assam.

Naar verluid groeide in China de theeplant Camillia Sinensis in het wild. De variant Camellia Assamica groeide ook in het wild, in de zuidelijke provincie Yunnan, het noordelijk deel van Myanmar en in de Assam regio in Indië, waar ook zijn naam vandaan komt.

groene-thee-glazen-kop

Het is niet precies geweten waar voor het eerst thee geteeld en gedronken werd maar verschillende Chinese verhalen en mythes beschrijven het gebruik en de teelt van thee reeds zo’n 4000 jaar geleden.

Lees verder…want er is meer…